Menu

wat is het beste haksel-moment? Een peiling voor omwonenden

Op het GWL terrein is een hakselaar aangeschaft om snoeihout te kunnen versnipperen tot mulch om te gebruiken voor de groenstroken op het openbare terrein en voor nutstuintjes en privé tuintjes op het GWL. Mulchen met houtsnippers is belangrijk om overmatige regenval te kunnen absorberen en beter bestand te zijn tegen droogteperiodes. Het zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken in periodes van droogte. Dat past goed bij het milieuvriendelijke karakter van onze wijk.
De machine kan alleen bij het buurtbeheer-huisje gebruikt worden, aangezien het speciale elektra eisen vraagt.
Omdat we zo weinig mogelijk geluidsoverlast willen bezorgen aan bewoners willen we graag peilen op welke tijden het minst overlast wordt ervaren door omwonenden.
Er is inmiddels drie keer proefgedraaid.
De bedoeling is om maximaal één uur per keer gedurende het snoei seizoen maximaal één keer per maand te hakselen.

Peiling: waar gaat uw voorkeur naar uit?
Zaterdag halverwege de ochtend / Zaterdag halverwege de middag / Woensdagmiddag / Door de week aan het einde van de middag / door de week rond etenstijd.

Vul hier uw voorkeur in.