Menu

de ogen en oren van de buurt

Sinds 1 mei 2020 is Arnold van den Broek gebiedsmakelaar Spaarndammerbuurt en GWL-terrein: Ik werk over het algemeen van maandag tot en met donderdag. Gebiedsmakelaars zijn de oren en ogen van de buurt. We verbinden bewoners, organisaties en het stadsdeel met elkaar en verwijzen mensen door naar websites of organisaties, zoals bij klachten over de openbare ruimte naar het meldpunt openbare ruimte Amsterdam. De gebiedsmakelaar probeert ook bewoners en ondernemers te helpen die vastzitten in het web van de bureaucratie. Ik heb als gebiedsmakelaar ook een facebookpagina waar ik belangrijke berichten voor of van de buurt/het stadsdeel deel.

Op het GWL- terrein gaat de aandacht uit naar veiligheid, subsidie voor buurtinitiatieven, toegankelijkheid van het terrein, waaronder het weren van zwaar verkeer, en is er aandacht voor het basketbalveld. Een en ander gaat in samenwerking met de gebiedsbeheerder openbare ruimte, de koepelorganisatie en de buurtbeheerder van het GWL-terrein.
Ik verwacht een groene en vruchtbare samenwerking met de bewoners en ondernemers van het GWL-terrein!
Lees hier het hele stuk dat Arnold schreef voor de nieuwsbrief.

Arnold van den Broek, gebiedsmakelaar
a.van.den.broek@amsterdam.nl