Menu

Vattenfall, bijna klaar

Laatste update Vattenfall: Volgende week (vanaf 7 december) worden de bomen en struiken langs de Haarlemmerweg geplant en ook herstellen we de geveltuin tegenover het voetbalveldje.
Het Brettenpad is eind november weer opengegaan.

Ter afsluiting en herinnering heeft Vattenfall de informatieborden* over het hele proces, inclusief een stuk buis**, aan het GWL geschonken. Hassan heeft de borden in het buurtbeheersdershuisje opgesteld, maar ja, vanwege je-weet-wel, is dat nu niet toegankelijk.

*) het bestand is hier te bekijken, maar uitsluitend voor eigen gebruik. Kopiëren/doorsturen/bewerken van het bestand niet toegestaan zonder toestemming van Vattenfall.

**) het stuk buis is kleiner dan de buizen die in het Brettenpad zijn aangelegd maar iets groter dan het tracé van het Westerpark naar het GWL terrein toe.