Menu

het is zover, stadswarmte voor het GWL-terrein!

Na een periode van 9 jaar zijn de 600 woningen op het GWL-terrein deze maand aangesloten op het stadswarmtenet van Westpoort Warmte, een joint venture van Vattenfall en gemeente Amsterdam.

Restwarmte afkomstig van afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam verwarmt nu de woningen van het GWL-terrein. Hiermee is de warmtevoorziening in één klap een stuk milieuvriendelijker. Dat past in de filosofie, want al bij de bouw in 1997 kregen de woningen geen gasaansluiting maar zorgde een warmtekrachtinstallatie voor de verwarming. In 2012 werd die taak overgenomen door een tijdelijke gasgestookte centrale in de wijk. Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte, legt uit waarom de aansluiting op het hoofdwarmtenet zo lang op zich heeft laten wachten: “De route van onze leidingen hiernaartoe moest een aftakking van het warmtenet in Houthaven worden, maar de kortste route was niet mogelijk en viel af. We hebben dus een omweg gemaakt, maar die kende wat obstakels. Daar kwam bij dat we een uitdaging hadden door het knooppunt van waterleidingen dat hier van oudsher in de grond ligt. Daar moesten we met onze leidingen veilig langs zien te komen.”

Voor de bewoners verandert er verder niks, Vattenfall blijft warmteleverancier. Buijck: “Maar met hun warmte zorgen ze nu voor ruim 60% minder CO2-uitstoot dan hiervoor.”
De overstap naar stadswarmte werd afgelopen donderdag gevierd met Steven Kerstel (projectmanager Vattenfall), Marjo Kroese (bestuursvoorzitter GWL-koepelvereniging) en Diego Pos (oud-bestuurslid GWL-koepelvereniging). Steven overhandigde een stuk warmtebuis als markering van de start van de levering van stadswarmte. Het stuk warmtebuis zal in het buurtbeheerdershuisje neergezet worden, waar ook vanaf volgende week de tentoonstelling van de aanleg van de warmteleidingen naar het GWL-terrein tijdelijk te zien is. Deze tentoonstelling was ook tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september te zien in de Petruskerk in Sloterdijk.

De overhandiging van een stuk warmtebuis aan Marjo Kroese (bestuursvoorzitter GWL-koepelvereniging) en Diego Pos (oud-bestuurslid GWL-koepelvereniging) markeerde op 29 oktober de start van de levering van stadswarmte aan de 600 woningen op het GWL-terrein.

Nachtwerkzaamheden asfalteren Haarlemmerweg
Momenteel worden nog de laatste herstelwerkzaamheden aan de werkterreinen van Vattenfall op het GWL-terrein en langs de Haarlemmerweg verricht. Als het weer het toelaat (niet te regenachtig) wordt aankomende maandag op dinsdagnacht het asfalt van de busbaan op de Haarlemmerweg hersteld. Hierna, op woensdag 4 november, zal de kruising Haarlemmerweg / Waterkeringweg weer open zijn voor verkeer. Ook zal dan het straatwerk rondom het voetbalveld hersteld zijn.

Verder worden de komende maand ook de struiken langs het voetbalveld en de groenstrook langs de Haarlemmerweg hersteld. Langs de Haarlemmerweg worden 6 nieuwe bomen en struiken geplant.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u een email sturen naar
warmtetrace-westerpark@vshanab.nl