Menu

hakselaar

Sinds enige tijd beschikt de nutstuinvereniging over een stoere hakselaar, een apparaat om snoeihout in kleine stukjes te hakken, als strooisel voor in de tuin of om snoeiafval makkelijker te composteren. Uiteraard staat deze machine ten dienst van de gebruikers van de nutstuinen. Het gebruik van de hakselaar gaat het meest efficiënt als er in één keer een flinke hoeveelheid snoeihout verwerkt kan worden. Vandaar dat de tuinvereniging tuiniers, zowel nutstuiniers als GWL-terreinbewoners met een tuin ‘aan huis’, oproept om snoeiafval in te leveren op de verzamelplaats die we beschikbaar stellen achter het beheerdershuisje (zie foto). Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die wordt aangeboden zullen we, voornamelijk op zaterdagen, de hakselaar laten draaien. Dat gebeurt op het veld bij het paard naast het beheerdershuisje. We proberen om niet langer te hakselen dan één uur per keer. Op 24 oktober jl. heeft de machine ruim twee uur staan draaien, en dat, zo beseffen we, is voor de omwonenden belastend.

U kunt snoeiafval inleveren dat aan de volgende eisen voldoet: takken mogen hooguit vijf centimeter in doorsnede zijn. Dikker hout kan te zwaar zijn voor de hakselaar. Harde houtsoorten, zoals hout van fruitbomen en coniferen graag wat dunner, zacht hout, zoals wilgenhout, mag wat dikker. Lange stukken laten zich makkelijker hakselen dan korte, dus u hoeft het hout niet in te korten. Vers, vochtig hout hakselt ook makkelijker dan gedroogd hout, wat harder is. Bladeren en zijtakken mogen er gewoon aan blijven zitten. Dun materiaal, zoals bruidssluier, laat zich ook goed hakselen, maar knipsels van de ligusterheg zijn te fijn. Daar verslikt de machine zich in.

De hakselaar is niet betaald met contributiegeld van de tuiniers. In het verleden heeft de vereniging van de gemeente een bedrag gekregen voor het onderhoud van de waterpompen op het GWL-terrein. Deze pompen zijn nooit in gebruik genomen vanwege de twijfelachtige kwaliteit van het water. Het geld, dat al geruime tijd op de rekening van de vereniging staat, mag worden gebruikt in het algemeen belang van het GWL-terrein, maar niet ten bate van individuele tuinders. De circulatie van plantaardig materiaal binnen het terrein, waartoe de hakselaar bijdraagt, komt naar mening van het verenigingsbestuur ten goede aan het GWL-terrein als geheel.