Menu

werkzaamheden Vattenfall bijna klaar

Nog even en dan is het zover, dan krijgen de woningen en bedrijven van het GWL-terrein duurzame warmte vanuit het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) via het stadswarmtenet. De aanleg van de warmteleidingen wordt deze maand afgerond.

Testen en aanvullen
Momenteel zit aannemer Visser & Smit Hanab in de afrondende fase van de aanleg van de warmteleidingen naar het GWL-terrein. Afgelopen week zijn testen uitgevoerd en de komende week worden de sleuven aangevuld met zand. Nadat de sleuven zijn gedicht gaan ook de pompen die tussen Blok 2A en het voetbalveldje staan uit. Eind oktober zijn de werkzaamheden klaar en is alles weer hersteld.

Warmte via het stadswarmtenet
Rond eind oktober krijgen de bewoners en bedrijven op het GWL-terrein warmte via het stadswarmtenet. Van de overstap naar het stadswarmtenet zult u niks merken. U kunt hetzelfde comfort verwachten als daarvoor.

Download hier de complete PDF van Vattenfall