Menu

kascommissie lid gezocht

Als kascommissie lid onderzoek je 1x per jaar de financiële administratie en het jaarverslag. Je kijkt of de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn en of de bestedingen passen binnen het mandaat van het bestuur. Je doet verslag aan de ALV. Zo’n onafhankelijk onderzoek is belangrijk voor het vertrouwen in de financiële gang van zaken binnen de koepelvereniging.

De kascommissie bestaat nu uit Michel Floris en Pieter Lammers. Omdat Michel gaat stoppen zal op de ALV van 26 november een nieuw kascommissie lid moeten worden benoemd. Samen met Michel en Pieter doe je in het voorjaar van 2021 de controle over 2020.

Kascommissie lid zijn kost je 2 avonden in het voorjaar: 1 avond om vooraf de gegevens te bestuderen, die je van de penningmeester krijgt aangeleverd, en 1 avond om met zijn tweeën door de administratie te lopen en alles te bespreken. Boekhoudkundige kennis is handig, maar niet vereist. Gezond verstand en een kritische blik is voldoende.

Wellicht iets voor jou? Meld je dan via de redactie van de nieuwsbrief: redactie@gwl-terrein.nl

Wil je meer weten of heb je vragen voor Michel, mail dan naar michel@gwlfruitbomen.nl