Menu

GWL-logo bereikt de gebouwen

Al bij de bouw had het GWL-terrein een eigen logo, met een Afrikaans aandoende boom. Dat was het logo van stichting Ecoplan, een bouwcombinatie van vijf woningcorporaties die speciaal was opgericht om het GWL te bouwen. Dat logo kwam ook terug in de oude wegwijzerborden en hangt nog steeds op glasplaten bij alle ingangen.

Ruim 10 jaar geleden bestelde het koepelbestuur een echt eigen GWL-logo bij Meester Ontwerpers op het Waterspiegelplein. Dat is het logo en de kleurstelling die vandaag nog steeds wordt gebruikt en waarop ook deze nieuwsbrief en de website zijn gebaseerd. De groene blaadjes weerspiegelen de ecowijk, het blauw refereert aan de waterleiding historie en het bruin naar de kleur van onze bakstenen.

Stichting Ecoplan is alweer lang geleden opgeheven. De oude glazen wegwijzerborden waren niet heel informatief en niet vandaalproof, dus die verdwenen ook en werden vervangen door nieuwe wegwijzerborden.

De huisnummerborden op de glazen platen op woonblokken hebben het tot de dag van vandaag uitgehouden. Echter: Blok 2C aan de Haarlemmerweg heeft daar tijdens de verbouwing van hun entrees een einde aan gemaakt. Voor de nieuwe huisnummerborden is het GWL-logo gebruikt.