Menu

update werkzaamheden Waterkeringweg

Visser & Smit Hanab heeft afgelopen maand in opdracht van Vattenfall warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd. Maandag 13 juli starten zij met de werkzaamheden langs de Haarlemmerweg. Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien legt Vattenfall stadswarmte aan.

Parkeerplaatsen & afsluiting Waterkeringweg
Op dit moment wordt de sleuf in de Waterkeringweg weer aangevuld. Hierna wordt een deel van de straat hersteld en komt een deel van de parkeerplaatsen weer vrij. Nadat de warmteleidingen in de kruising Haarlemmerweg – Waterkeringweg zijn gelegd wordt de Waterkeringweg, in de tweede helft van juli, weer volledig vrijgegeven.

Werkzaamheden Haarlemmerweg
Vanaf maandag 13 juli t/m eind september worden warmteleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Waterkeringweg en Slingelandstraat, gelegd. Er wordt gewerkt in de groenstrook en op de busbaan. De Haarlemmerweg en het naastgelegen voet- en fietspad blijft open voor verkeer. Wel wordt het voet- en fietspad tijdens de werkzaamheden plaatselijk versmalt. Dit wordt gedaan om de leidingen vanaf de Haarlemmerweg via een horizontaal gestuurde boring naar het Westerpark aan te leggen. Na afloop wordt de groenstrook hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Werkzaamheden tussen voetbalveldje en ketelhuis
Vanaf augustus worden de warmteleidingen gelegd die het warmteoverdrachtstation (voormalig gasketelhuis) verbinden met de warmteleidingen die afgelopen maanden zijn gelegd. Hierna zal een testperiode plaatsvinden. Tot en met september zal er nog in deze hoek gewerkt worden. De voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a blijft bereikbaar.

Overige werkzaamheden
Visser & Smit Hanab is ook druk bezig met de aanleg van de warmteleidingen ter hoogte van de Arlandaweg in Sloterdijk en in het westen van het Westerpark. Tot en met september is het Brettenpad tussen de Molenwerf en Polonceaukade gesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Haarlemmerweg. Om de omgeving niet langer dan noodzakelijk tot overlast te zijn werkt Visser & Smit Hanab werkt de hele zomer door. Het gehele project is naar verwachting in oktober 2020 gereed.

Nieuws & vragen
Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

Download hier het hele document