Menu

interview met nieuw bestuurslid / penningmeester Arie Ouwerkerk

De naam Ouwerkerk kennen we van Bart Ouwerkerk, van de legendarische Gwl-voetbaltoernooien…, familie van je?
Jazeker. Sonja en ik hebben twee kinderen, Bart en Marijn. Bart is de oudste. We hebben nog samen gevoetbald in de eerste editie van het GWL-voetbaltournooi in 2000. Toen waren er gemengde teams van kinderen en volwassenen. Ik bleef altijd voor het eigen doeltje staan.
Je bent toegetreden tot het bestuur als penningmeester en volgt Cees Fenenga na bijna 20 jaar op. Waarom koos je voor de functie penningmeester?
Na vele jaren trouwe dienst is Cees Fenenga gestopt als penningmeester. De functie was dus vacant en ik werd door een van de bestuursleden gepolst of dit niet iets voor mij was. En toen heb ik ja gezegd omdat ik het een leuke klus vind en genoeg vrije tijd heb.
Ik ben in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019 in het bestuur gekozen en ben vanaf de afgelopen ALV (25 juni) in functie als penningmeester. Voor Cees was het zijn laatste optreden.
Sinds wanneer woon je op het GWL-terrein?
Vanaf het begin, dus 1997. Sonja en ik zijn hier met onze twee kinderen van 5 en 3 komen wonen. We woonden op het Van Hogendorpplein, dus tegenover de Westerparkschool. We waren al op zoek naar een koopwoning in de buurt en toen kwam het GWL-terrein voorbij…
Was het een bewuste keuze voor de Eco-wijk?
We wilden graag in de buurt blijven wonen en liefst met veel groen en een eigen tuin… Zoals zovelen eigenlijk. We hadden voorrang en we konden zelfs kiezen tussen verschillende woningen. We hebben dus ontzettend veel geluk gehad.
Hoe bevalt het wonen op het GWL-terrein?
Heel goed. We vinden het geweldig om hier te wonen: groen, rustig, vlak bij de stad en het Westerpark.
Is daar in de loop der jaren iets aan veranderd?
Niet veel, het is een blijft een geweldige plek om te wonen Het groen is natuurlijk veel mooier dan in het begin. Wel heb ik de indruk dat de onderlinge betrokkenheid en contacten met elkaar minder is dan in de eerste jaren. Dat geldt zowel voor de wijk als het eigen blok, in ons geval blok 12.
Ben je actief op het terrein?
Nee, op dit moment niet… Wel heb ik een aantal jaren in het bestuur van de VVE van het blok gezeten, ook als penningmeester. Bij de groenwerkzaamheden zul je mij niet tegenkomen, daar heb ik geen lol in. Gelukkig zijn er anderen die hiervoor wel te porren zijn en daar heb ik veel waardering voor.
Wat vind je top van het GWL?
De rust, het groen en prettige samenwonen met elkaar. 
Welke punten hebben aandacht nodig?
De sociale cohesie in de wijk is volgens mij teruggelopen. Elkaar ontmoeten en leren kennen zou wat meer gestimuleerd moeten worden. Als bestuur gaan we hier ook meer mee aan de slag.
En uiteraard het eeuwige punt van bedrijfsauto’s op het terrein. Ik heb het gevoel dat dit toeneemt.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
Het groen en de moestuintjes achter ons blok. Daar is het goed toeven, zeker bij mooi weer.
En ‘onze’ brasserie, café Amsterdam. Wat een goed besluit indertijd om het machine pompgebouw deze bestemming te geven.
Heb je tips, of speciale opmerkingen over terrein, wijk of stad?
Laat ik me beperken tot het grootste probleem van de stad: de vastgelopen woningmarkt Het is schrijnend dat veel jonge Amsterdammers geen huis kunnen huren of kopen anders dan tegen woekerprijzen. Dat was in 1986 toen wij onze woning kochten veel en veel gemakkelijker.
Is het bestuur nu weer voltallig, of zijn er nog mensen, specialisten nodig?
We zijn met z’n vijven, dus er kunnen er nog wel een of twee bij. Dat hoeven geen specialisten te zijn, alhoewel je mensen met verstand van stedelijke ontwikkelingen, ICT of fondsenwerving altijd goed kan gebruiken. Door het aangekondigde vertrek van Michel Floris is er wel direct behoefte aan een nieuw kas-comissielid. Zie voor meer info ook het bericht in de linker kolom.
Weet je al iets meer over de aanschaf van de AED (Automatische Externe Defribillator), een initiatief van Gwl-bewoner Marijn die met succes actie heeft gevoerd en veel bewoners geld gedoneerd hebben.
Ja, we hebben besloten om van het geld dat is gedoneerd en een bijdrage uit eigen kas de AED van de Hartstichting te kopen.We hadden de AED allang willen laten plaatsen maar Corona gooide roet in het eten. Het is leuk om er nog een soort opening en PR-moment van te maken. We gaan het nu op korte termijn regelen.
Vakantieplannen?
Hoofdzakelijk in eigen tuin en groenEn in augustus nog een week of twee naar Brabant en België. Dan zul je waarschijnlijk Bart weer tegenkomen want hij woont nu piepklein op het Roelof Hartplein en hij komt dan voor onze kat zorgen.