Menu

gezocht: nieuw lid Kascommissie

Michel Floris gaat stoppen met de Kascommissie. Hij vervult deze taak al vanaf 2013. Vanaf 2017 werkt hij samen met Pieter Lammers. Hij heeft het met plezier gedaan, maar wil deze taak nu doorgeven aan iemand anders.

inwerken
Michel zal het komende jaar tot voorjaar 2021 nog aanblijven om een nieuw kascommissielid in te werken.

belangstelling, en meer info
Voor meer informatie over de werkzaamheden, de tijdsinvestering, het inwerken en de samenwerking:
dit kan via de redactie van de nieuwsbrief:
redactie@gwl-terrein.nl