Menu

succes-verhaal bij bijen op dak

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep wie er mee wilde helpen om de schutting op het dak van blok1 bij de bijen te repareren of vervangen. Han en Peter hebben zich gemeld en na een schouw op het dak, hebben de twee mannen een plan gemaakt en zijn in overleg met het kapotte hek aan de gang gegaan. De bijen zijn kennelijk zeer in goede doen en buurvrouw Ineke liet weten dat er een volk is gaan zwermen, en dat ze hoog in de Acacia-boom voor de deur hingen. Imker Geert is gebeld en die heeft assistentie gevraagd van de brandweer. Samen hebben ze de bijen geschept. Het volkje (dat zijn er tien-duizenden) is veilig in de korf terecht gekomen en vervoerd naar een lege kast elders. Bijen blij, buurvrouw Sandra blij, betrokkenen blij en de Han en Peter blij, zij gaan nog wat extra werkzaam aan kast en hek verrichten en overwegen een imker-cursus te gaan volgen bij Geert.