Menu

aanleg warmteleidingen GWL-terrein volop in uitvoering

Visser & Smit Hanab is sinds vorige maand bezig met het aanleggen van stadswarmte in de Waterkeringweg in opdracht van Vattenfall
Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien worden warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd.

Voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a tijdelijk gesloten
Momenteel wordt in de smalle doorgang tussen blok 2a en het voetbalveldje gewerkt. Tot de week voor Pinksteren kon de aannemer hier een doorsteek voor voetgangers vrijhouden. Vanwege zeer beperkte ruimte om de leidingen aan te leggen was het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk de voetgangersdoorsteek tijdelijk dicht te zetten. Verwacht wordt dat de doorsteek eind volgende week weer open kan.

Bereikbaarheid Watertorenplein
Tot dat de doorsteek tussen blok 2a het voetbalveldje weer open is kan het Watertorenplein bereikt worden via de Haarlemmerweg, zie ook de route op het onderstaande kaartje.

Leveringen Café Restaurant Amsterdam
Vanwege de werkzaamheden worden leveringen die voor de ingang van Café Restaurant Amsterdam geleverd moeten worden tijdelijk via de Van Hallstraat en dan over het Waterspiegelplein naar het café gereden. Zie ook het kaartje hierboven.

Doorsteek Waterpoortweg – Waterkeringweg
De paaltjes aan het einde van de Waterkeringweg en Waterpoortweg zijn weggehaald om de woningen en parkeerplaatsen tegenover het voetbalveldje bereikbaar te houden voor autoverkeer. Om te voorkomen dat verkeer via deze route onder de poort naar de Waterkersweg rijdt zijn hier schrikhekken geplaatst.

Parkeerplaatsen Waterkeringweg Er wordt gefaseerd gewerkt waardoor de eerste paar weken van het werk een deel van de parkeerplaatsen in de Waterkeringweg bereikbaar kon blijven. Vanaf maandag 15 juni tot en met medio juli zijn de rest van de parkeerplaatsen niet bereikbaar, zie ook het onderstaande kaartje.

Vergunninghouders van het GWL-terrein mogen in heel vergunninggebied 10 parkeren (West 10.1 en 10.2), zie ook het kaartje hieronder. Ook is de parkeergarage Westergasfabriek beschikbaar voor vergunninghouders, voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeerplan/garages/

 

Nieuws & vragen Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

wil je alle info bij elkaar zien of printen: download hier het hele artikel