Menu

start werkzaamheden stadswarmte

Woensdag 6 mei start Visser & Smit Hanab in opdracht van Vattenfall met de aanleg van stadswarmte in de Waterkeringweg
Warmteleidingen worden aangelegd om de woningen op het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West te verbinden met het bestaande stadswarmtenet. Dit stadswarmtenet levert duurzame warmte van het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB).

Afsluiting Waterkeringweg
De warmteleidingen worden vanaf het gasketelhuis naar de Haarlemmerweg gelegd. Voor het aanleggen van de nieuwe warmteleidingen is het noodzakelijk om vanaf woensdag 6 mei t/m medio juli 2020 de Waterkeringweg, vanaf de kruising met de Haarlemmerweg tot halverwege het voetbalveldje, af te sluiten. Aan de kant van de Praxis blijft een doorsteek voor voetgangers vrij.

Parkeerplaatsen Waterkeringweg
Er wordt gefaseerd gewerkt waardoor de eerste paar weken van het werk een deel van de parkeerplaatsen bereikbaar blijft. De parkeerplaatsen voorbij het voetbalveldje kunnen via de Waterpoortweg bereikt worden. De paaltjes aan het einde van de Waterkeringweg en Waterpoortweg worden hiervoor weggehaald. Maatregelen, zoals drempels, worden genomen om de situatie veilig te houden. Zie afbeelding hieronder voor exacte bereikbaarheid.

Alternatieven voor parkeren
Vergunninghouders van het GWL-terrein mogen in heel vergunninggebied 10 parkeren (West 10.1 en 10.2), zie ook het kaartje hieronder. Ook is de parkeergarage Westergasfabriek beschikbaar voor vergunninghouders, voor meer informatie.

Wilt u op de hoogte blijven
van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl
Download hier alle informatie in Pdf.