Menu

ALV

Algemene Leden Vergadering van het Koepelbestuur

De bewoners van de diverse woonblokken worden hier via hun Vereniging van eigenaren (VvE), corporatie of bewonerscommissie vertegenwoordigd.

Deze vertegenwoordigers bediscussiëren de verantwoording van het bestuur en nemen concrete besluiten.

Bewoners zijn daarbij welkom als toehoorder.

volgende ALV: ivm Corona-virus, tot nader order uitgesteld
Aanvang 20.00 uur in het seniorenblok, Waterspiegelplein 58

Lees hier meer info over het Koepelbestuur, de organisatie en de verslagen van de vergaderingen

en vind hier alle (concept)verslagen van de ALV-vergaderingen