Menu

werkzaamheden en groot materieel

De gemeente heeft de afgelopen week hekwerk (frames) langs een aantal heggen op het terrein verwijderd. Het gaas is eerder, tijdens de klussen-dagen vorig jaar weggehaald. De heggen kunnen nu lager teruggesnoeid worden, wat zorgt voor meer licht en (uit)zicht.
Op ander plekken werden afzettingen geplaatst en verscheen groot materieel voor de herbestrating.