Menu

we gaan weer klussen: zaterdag 7 maart

Zaterdag 7 maart, tijd:  13.30 – 16 uur is het weer voorjaarsklussendag.
We gaan zwerfafval opruimen, hekken verwijderen, bankjes in de olie zetten en andere nuttige klussen doen. Dat alles voor een mooiere, schone en leefbare buurt. Iedereen, jong en oud, is zeer welkom.
En zoals altijd wordt er ook gezorgd voor drinken en lekkers!