Menu

ALV

De eerstkomende Algemene Leden Vergadering van het Koepelbestuur – ALV
is op maandag 6 april 2020
Aanvang 20.00 uur
Waterspiegelplein 58

De bewoners van de diverse woonblokken worden hier via hun Vereniging van Eigenaren (VvE), corporatie of bewonerscommissie vertegenwoordigd. U bent van harte uitgenodigd als toehoorder.

lees hier de concept-notulen van de laatste vergadering