Menu

aanschaf AED*: hoe ver zijn we?

43 huishoudens hebben al een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van een AED. In totaal is er tot nu toe € 480,= binnengekomen.

Dat is een mooi begin, maar daarmee zijn we er nog niet:
De AED van onze keuze is City AED en die kost rond de € 4.000,= voor een periode van vijf jaar.

Dat klinkt als heel veel geld, wat krijgen we ervoor?
City AED zorgt voor plaatsing, onderhoud, verzekering en nazorg én voor revisie na elke inzet van de AED.
De organisatie neemt het risico van vandalisme en diefstal op zich en ondersteunt deelnemers bij het hartveilig maken van hun buurt.
Daarmee nemen ze de deelnemers dus veel ‘gedoe’ uit handen.
Met een AED op een centraal punt in de wijk zorgen we dat er altijd een AED beschikbaar is en we bij hartfalen snel kunnen handelen.
Daarmee vergroten we de overlevingskans bij hartfalen.

Draag dus bij aan de aanschaf en zorg samen met ons dat de AED er komt!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 46 INGB 000 807 1629 t.n.v. de Koepelvereniging, onder vermelding van ‘AED’.

Liever contant? Tijdens de nieuwjaarsborrel (zondag 5 januari vanaf 14.30 uur in Café Amsterdam) kunt u ook uw bijdrage contant in de AED-collectebus deponeren.

*AED: Automatische Externe Defribillator