Menu

GWL en NUON tekenen de vrede. GWL wordt weer Eco.

Bij de aanleg van het GWL-terrein kregen we stadsverwarming met warmte en stroom geleverd door onze eigen Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK). Dat was een van de speerpunten van de ecowijk. Rond 2010 heeft Nuon de WKK-centrale bij het sportveld ontmanteld, repareren was te duur en de centrale was niet rendabel. Er voor in de plaats kwam een gewone gasturbine, waarmee het GWL-terrein opeens een heel stuk minder Eco werd.
Als GWL eisten we in 2012 bij de rechtbank dat Nuon ons weer milieuvriendelijke warmte en stroom moest leveren, door middel van een nieuwe WKK-centrale of anderszins.
Voor het tot een uitspraak kwam kwam zijn beide partijen in gesprek gegaan. Dat werden constructieve gesprekken. Nuon ging onderzoeken of het mogelijk was voor milieuvriendelijke warmte te zorgen die toch ook nog rendabel te maken viel.
De eerste route die onderzocht werd was vanaf de Houthavens naar het GWL, met een boring onder de Westergasfabriek. Door gif in de grond viel die optie af.
De veel langere optie om vanuit West onder de snelweg door naar het Brettenpad te gaan en langs dat pad naar het GWL werd flink duurder. Maar toen het voormalige ING-complex aanhaakte werd die route haalbaar.
Het begint met een boring onder de snelweg door, dan wordt de pijpleiding over de lengte van het Brettenpad ingegraven en dan volgt er weer een boring onder de Haarlemmertrekvaart door.
Het laatste eindje is dan ingraven onder de Waterkeringweg, tot aan het sportveld.


De werkzaamheden starten in maart aan de westkant. Het hele traject gaat tussen de 20 en 28 weken duren. Rond de zomer beginnen de werkzaamheden bij het GWL.
Zodat we in de winter van 2020/21 met schone warmte kunnen stoken.
Terwijl een WKK-centrale 13% CO2 schoner is dan een gasturbine is restwarmte van Warmtenet meer dan 50% schoner! Waarmee het GWL dan opeens een grote eco-sprong voorwaarts maakt.
Op de GWL-nieuwjaarborrel op 5 januari in café Amsterdam wordt de vrede tussen Nuon/Vattenfall en het GWL getekend.