Menu

ALV – 21 november

Algemene Leden Vergadering van het Koepelbestuur
donderdag 21 november – 20.00 uur
in het seniorenblok, Waterspiegelplein 58

De bewoners van de diverse woonblokken worden hier via hun Vereniging van eigenaren (VvE), corporatie of bewonerscommissie vertegenwoordigd.

Deze vertegenwoordigers bediscussiëren de verantwoording van het bestuur en nemen concrete besluiten.

Bewoners zijn daarbij welkom als toehoorder.

Lees hier meer info over het Koepelbestuur, de organisatie en de verslagen van de vergaderingen

en vind hier alle (concept)verslagen van de ALV-vergaderingen