Menu

lijn 5, krakende ‘krasse knarren’

In de buurt is er veel geluidsoverlast van de ‘nieuwe’ tram die is gaan rijden. Het piept, kraakt en knarst.
Waarom eigenlijk deze wagens en wanneer komen de nieuwe…

Nathalie Grotenhuis, van de afdeling communicatie GVB:
… Echt ál onze trams hebben we op elke lijn in de stad hard nodig om onze reizigers veilig en comfortabel te vervoeren. Daarom rijden we met al het materieel dat we hebben. We zijn blij dat er nieuwe materieel in aantocht is. Er zijn 63 nieuwe trams besteld. Alle updates daarover zijn te lezen op gvb.nl/nieuwetram. Met de eerste testtrams doorlopen we nu samen met de fabrikant een intensief testprogramma. Het eerste deel van deze nieuwe trams wordt vanaf eind 2020 ingezet op de vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) naar Amstelveen Westwijk. Deze eerste voertuigen krijgen daarom een R-net kleurstelling. Het overige deel komt in een blauw/wit jasje en stroomt daarna ook druppelsgewijs in. Het is op dit moment echter nog niet bekend op welke andere tramlijnen wij het nieuwe materieel gaan inzetten. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat op onze site en social media kanalen natuurlijk. Feit is wel dat we door de komst van de nieuwe 15G trams, wij geleidelijk onze ‘krasse knarren’, de oudere 11/12G trams, in de stad kunnen vervangen door Combino’s en dus de 15G trams…

Mochten omwonenden (geluids)hinder ondervinden, of andere vragen of zorgen hebben, dan kunnen zij altijd terecht bij onze GVB Klantenservice. Juist met behulp van meldingen, kunnen we onderzoeken of eventueel (extra) maatregelen genomen kunnen worden om de hinder terug te dringen.
Meer weten? download hier de complete uitleg