Menu

ook gierzwaluwen gezien?

Deze foto van de staart van een gierzwaluw maakte Ineke vanuit het trappenhuis van blok 12. Leuk en bijzonder, want tot nu toe waren in dit blok de nestopeningen altijd alleen door mussen bezet.
Lees hier eerdere berichten van de gierzwaluwen (en de media) op de GWL-website.


En misschien niet toevallig, Gert de Jong, onderzoeker gierzwaluwen, meldde zich met onderstaande:

Gierzwaluwen hebben de Ecowijk veroverd
Bij de bouw van de Ecowijk zijn ongeveer 100 neststenen in de gevels geïntegreerd, die al snel zijn gekoloniseerd door huismussen. Ongeveer 50 broedparen bevolken de kasten al jaren. Gierzwaluwen hebben dat gezien en hebben de Ecowijk nu ook veroverd. Nu kan iedereen groepjes gierzwaluwen langs de neststenen zien scheren. Dit zijn deels sub-adulte vogels, die kijken waar de volwassenen broeden en hoe ze dat doen. Daarbij haken ze vaak aan de kasten om even te kijken hoe dat werkt. Soms schiet er één stilletjes naar binnen: dan weet je dat er gebroed wordt.
De gemeente Amsterdam inventariseert sinds 2013 nestplaatsen van gierzwaluwen.
Gierzwaluwen zijn erg trouw aan hun nestplaats en komen ieder jaar terug naar hetzelfde nest, dat daarom jaarrond beschermd is. We willen weten hoe het gaat met de populatie in Amsterdam: die is in het recente verleden erg achteruitgegaan in de binnenstad. Zo zijn er in de Staatliedenbuurt bijna geen gierzwaluw-nesten te vinden. De toename in de Ecowijk is dus zeer welkom!

U kunt invliegende vogels melden aan de onderzoeker Gert de Jong via gierzwaluw.amsterdam@gmail.com. Noteer dan het nummer van het blok en ook welke neststeen (bv. door een foto te maken en een pijltje erbij te zetten).