Menu

Haven-Stad & ‘Groot-Westerpark’: veel huizen, werk, en emoties

De presentatie op 9 mei 2019, vindt plaats in museum Het Schip. Boven is de plenaire presentatie en beneden zijn tafels, waar meer specifieke informatie gehaald kan worden. Ook zijn er de Vrienden van het Westerpark, die hun eigen standpunten naar voren brengen.

Het is een volle bak, sterker nog, twee volle bakken: terwijl wij luisteren naar wat er gezegd wordt in de presentatie zaal, staat er nog eenzelfde aantal mensen buiten en op de trap te wachten op de beloofde tweede presentatie.

De presentatie zou bestaan uit 3 onderdelen:
1. Achtergrond en info
2. De nota zelf, die een weerslag is van de bevindingen uit eerdere bijeenkomsten in 2018 met stakeholders en andere belanghebbenden.
3. Vervolgplannen en vragen.

Groot onderwerp is uitaard Haven-Stad. Tot 2045 moeten er 40 tot 70.000 woningen gebouwd worden, en ontstaan er behoorlijk wat arbeidsplaatsen. De grote vraag is waar gaat dat allemaal verkeersmatig naar toe, waar gaat men recreëren. Bij het verkeer gaat het met name om openbaar vervoer (Hembrugknooppunt) en fietsverkeer en de fietsroutes. En bij groen en recreëren moet er voldaan worden aan de groennormen. (A’damnorm: 22 vierkante meter per woning), waarbij het de bedoeling is dat het groen gaandeweg gecreëerd wordt, per project ingepland wordt, en rekening houdend met ecologische structuren en sportvoorzieningen.

Wat betreft het Westerpark is het uitgangspunt dat alle bestaande structuren en functies binnen het Westerpark versterkt en gebruikt worden. Ook wordt het groen van het Westerpark niet meegerekend als zijnde groen voor Haven-Stad.

En daar lagen de grote zorgen bij met name de volkstuinders, die in groten getale waren gekomen en hun zorgen stevig voor het voetlicht brachten, waardoor de presentatie behoorlijk in de knel kwam. Openstelling van de volkstuinen voor fietsers was een hot item. Er zaten echter ook mensen in de zaal die de presentatie in zijn totaal hadden willen horen…

meer lezen:
Gemeente Amsterdam: Haven-Stad 40.000-70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen
Vrienden van het Westerpark: bekijk hier
de uitgangspunten toekomstbestendig Groot-Westerpark