Menu

fietsbrug bij de Haarlemmerpoort

Om de Haarlemmerstraat te ontlasten is de gemeente van plan de grote fietsersstroom langs de Haarlemmerhouttuinen te gaan leiden. Bij de Haarlemmerpoort komt dan een nieuwe fietsbrug, die regelrecht aansluit op de fietsroute door het Westerpark.

De route naar de Haarlemmerweg is dan niet langer vanzelfsprekend. Hierdoor gaat in de toekomst de drukte op het fietspad door het park enorm toenemen. Het fietspad in het park wordt gedeeld met wandelaars en sporters. Dit is een ongewenste situatie.

De Vrienden van het Westerpark hebben hierover ingesproken bij de gemeenteraad en aangedrongen op het uitwerken van snelle en aantrekkelijke fietsroutes om het park heen, waardoor de fietsstroom wordt verdeeld en het park wordt ontzien.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben daarop een motie ingediend om dat te bewerkstelligen die met algemene stemmen is aangenomen.

Hier een filmpje over de huidige en toekomstige situatie.