Menu

na winterrust, nu voorjaarsactiviteiten in de moestuintjes

Jouw tuin / mijn tuin: Eind 2018 zijn de vrij-gekomen moestuintjes gekoppeld aan de geïnteresseerden op de wachtlijst. Voor alle wachtenden: hoera, een tuin!
In februari was er een leden-bijeenkomst met een grote opkomst en een geanimeerde uitwisseling van het bestuur over de activiteiten, financiën en plannen enerzijds en uitwisseling en ervaringen van de tuinders anderzijds.
Half maart werd de film Queen of the Sun vertoond over het leven van de honing-bij (online ook te bekijken). Dit was een aanbod van de imkers van de Gashouder-bijen om het bijen-seizoen in te luiden.
Half april was er een info-avond over alle (stadse) mogelijkheden van composteren. Deze werd verzorgd door Esther van der Meer (ook bekend van De Vrienden Van Het Westerpark), op Nut en Genoegen. Zij is inmiddels 
compost-meester. Op de website compostgilde.nl vind je alle vormen van composteren en fermenteren in tekst en op film, een geweldige informatiebron. Heb je alsnog specifieke compost-vragen, die niet Google-baar zijn, dan kun je een mail sturen naar staatsworm@gmail.com.
Plantjes-markt elke zaterdag:  Bijen-vriendelijke en vlinder-vriendlijke planten van eigen Nut en Genoegen-kweek kun je elke zaterdag van 10:30-12:30 uur terecht bij Nut en Genoegen, Sloterdijkerweg 22. Meer info: detuinenvanwesterpark.nl

ophalen nutstuin-bestellingen: 15 mei, tussen 17-18.30 uur
en aansluitend
feestelijke opening insekten-hotel: 15 mei, nutstuinen F, tussen Buurtbeheerdershuisje en Cafe Restaurant Amsterdam

Heb je belangstelling voor een moestuintje op het Gwl-terrein, stuur dan een mail: nutstuinen@gwl-terrein.nl