Menu

programmaraad Westerpark presenteert advies aan stadsdeel West

Negen maanden geleden heeft stadsdeel West in samenwerking met de Westergasfabriek BV, de Programmaraad Westerpark opgericht, waarin omwonenden, culturele instellingen en ondernemers deelnemen. Doel is om de omliggende buurten te betrekken bij de buitenprogrammering van het Cultuurpark Westergasfabriek en hier beter over te communiceren met elkaar en te komen tot een betere balans tussen evenementenpark en buurtpark. Dagelijks bestuurder van Stadsdeel West, Melanie van de Horst (zie foto) is o.a portefeuillehouder van Project Westerpark (incl. Cultuurpark Westergasfabriek en alle ontwikkelingen). Zij heeft de Programmaraad specifiek gevraagd om advies te geven met betrekking tot de buitenprogrammering in het Westerpark. Want er is veel liefde voor het park, maar ook veel overlast, onveiligheid en natuurschade.

Bijna 100 punten plan ((het zijn er 94!)
Op woensdag 13 februari presenteerde de Programmaraad in het Westergastheater (tegenover Het Ketelhuis) haar adviezen voor het Westerpark aan stadsdeel West.
De eerste adviezen van de Programmaraad staan gebundeld in het ‘Bijna 100 punten plan’ en werden door verschillende leden kort toegelicht en vervolgens aangeboden aan Melanie van der Horst. Het is een gedegen plan waar veel vergader en discussie-uren aan ten grondslag liggen. Het gaat over duurzaamheid, vergunningen, communicatie, handhaving, definities zoals bijvoorbeeld ‘buitenprogrammering’ en ‘handhaving, toezicht en beheer’, veiligheid in het park (pas op voor kinderen en fietsers in het park, ipv pas op voor vrachtverkeer – zoals het nu is), geluids- en vuiloverlast, beschadiging van natuur en inrichting van het park en profijt voor buurtondernemers en buurtbewoners. Het is een indrukwekkend plan en Melanie van der Horst sprak daar ook zeer veel lof en waardering voor uit. Zij liet weten wel heel goede reden te moeten hebben om niet alle punten over te nemen en een pleidooi te houden voor dit plan bij het college. Lees hier het bijna 100-puntenplan.

Volg hier de vergadering (26febr) van de stadsdeelcommissie(SDC) Het deel over het bijna 100-puntenplan begint ± op 30.57 minuten, waar het plan wordt toegelicht, gevolgd door insprekers, reactie van de verschillende SDC-leden en het actieplan van Melanie van der Horst, inclusief vragen van SDC-leden en de antwoorden daarop.

Zin in nog meer info? Ga naar de Vrienden van het Westerpark
en ervaar zelf of het een toekomstbestendig begin is om de disbalans te herstellen, en/of een hoopvol beginnetje dat met veel aandacht en kritische blik gevolgd moet worden. De programmaraad blijft in elk geval actief. In navolging van burgemeester Femke Halsema die tijdens haar nieuwjaarstoespraak zei: ‘…van wie is de stad en wat voor stad willen we eigenlijk zijn…’, maakte MvdH ervan: ‘…van wie is het park en wat voor park willen we eigenlijk zijn…’