Menu

GWL rules Westerpark

Woensdag 30 Januari hebben leden van de Vrienden van het Westerpark een nieuw bestuur gekozen. Maar liefst drie van de vijf wonen op het GWL terrein. Twee van de drie zijn jarenlang en tot op de dag van vandaag actief voor het GWL-terrein en redacteur geweest van de GWL Nieuwsbrief.
Ongeveer 1/3 van de leden van de Vrienden van het Westerpark woont op het GWL terrein.
GWL rules!

De Vrienden van het Westerpark zijn zeer actief in de programmaraad die het stadsdeel adviseert over de evenementen. Daarnaast gaat de burgemeester dit jaar het locatieprofiel voor de evenementen evalueren.
De programmaraad presenteert op 13 februari haar advies aan het stadsdeel, bestaande uit 96 aanbevelingen. Op 26 februari wordt dat vervolgens in de stadsdeelcommissie besproken.
Op de langere termijn ontwikkelen de Vrienden visie over de ontwikkeling van Haven-Stad (40.000 nieuwe woningen in het Westelijk havengebied) waarvan veel van de nieuwe bewoners in het Westerpark zullen gaan recreëren. Kan het park dat aan?
Voor al deze thema’s is een sterke vereniging belangrijk om ook de stem van bewoners en gebruikers te laten horen.

Het park zoekt nog steeds vrienden, GWL bewoner of niet.