Menu

enquête fietsnietjes… de uitslag

Er zijn 58 enquêtes ingevuld. Veel daarvan zijn van bewoners van blok 2c, wat minder van blok 2a en 2b en enkele van de rest van het terrein.

Het voorstel om extra fiets-nietjes te plaatsen langs de heg vanuit de onderdoorgang Blok 2c ter hoogte van Hotel De windketel (het windketelhuis), op het Watertorenplein is door (slechts) 10% een goed plan gevonden en zouden daar ook gebruik van maken. Hiermee is dit voorstel afgewezen.

Van alle voorstellen die gedaan zijn door de respondenten, blijven er een paar staan die verder onderzocht worden:
Woonblokken met een gemeenschappelijke tuin kunnen intern overleggen en indien wenselijk een aanvraag doen bij het bestuur voor (meer) nietjes in de tuin.
Het bestuur overlegt met de gemeente of er bij de kiosk aan de Haarlemmerweg wat meer nietjes kunnen staan (door schuin plaatsing)
en of eventueel meer schuine nietjes in de onderdoorgang bij blok 2c geplaatst kunnen worden.

In deze nieuwsbrief ook nog een ingezonden brief over de fietsnietjes.
En opgelet: Er zijn ‘weesfietsen’ en ‘fietswrakken’ gesignaleerd, deze worden binnenkort door de Gemeente Amsterdam opgeruimd.