Menu

lebo

Het Lebo ‘leeboo’ is het leefbaarheidsoverleg van het GWL-terrein.

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en (helaas steeds minder) vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.

De eerstvolgende Lebo is op 31 januari 2019,
19.30 uur
blok 5,  Waterspiegelplein 58, algemene ruimte.

De agenda Lebo 31 januari 2019 is nog niet beschikbaar

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze GWL-website: onder archief

concept verslag LEBO 22 november 2018