Menu

extra fietsnietjes op Watertorenplein? !! ENQUETE !!

Overlast van teveel geparkeerde fietsen in de poort en fiets-diefstallen
Twee studenten van de politieacademie die op het Lebo in november aanwezig waren hebben een enquête in blok 2 gedaan. De aanleiding hiervoor is de overlast van teveel geparkeerde fietsen in de poort en fietsdiefstallen. De gevraagde bewoners hebben dikwijls geen aangifte gedaan wanneer hun fiets gestolen was. Dit betrof vooral fietsen op enkel slot die niet ergens aan vastgezet konden worden.

Fietsen in de berging of buiten
Bewoners aan de Haarlemmerweg hebben allemaal een berging. De hellingbaan langs de trap naar de berging is echter stijl of de privé berging staat al te vol. Velen (?) zetten daarom hun fiets buiten.

Onder de poort staan ze droog
Bezoekers (van het park) zetten hum fietsen (ook) graag droog.

Voorstel
De studenten stellen voor, en hebben dit ook al met de gemeente besproken, dat er nietjes komen langs de tuinen van 2A, dus haaks op restaurant Amsterdam. Ze geven aan dat er geld is vanuit de gemeente.

Tegenstanders
Toen dit voorstel een paar jaar geleden al door wijkagent Tim van de Velde werd gedaan waren er felle tegenstanders. Enkele bewoners bij deze Lebo bijeenkomst zijn hier (nog steeds) geen voorstander van. Het groene karakter verdwijnt, het plein verrommelt.

Wat is jouw mening?!
Heb je ideeën?
(Tegen)voorstellen?
Laat van je horen: Vul hier de enquête in.
En kom naar het lebo 31 januari.