Menu

de technische commissie weer actief

Richard Zwiers, lid van de technische commissie van GWL-blok 2c heeft alle (bekende) leden van de technische commisisies uitgenodigd voor een technisch overleg.
Doel is het uitwisselen van know how over het technische beheer van de gebouwen op het GWL.

Uitwisselen van technische onderhoudskennis
– waar lopen de TC’s in het onderhoud van de blokken tegenaan?
– wat werkt wel of juist niet?
– op welke onderwerpen is (meer) samenwerking tussen de blokken mogelijk?

Mede op basis van eerdere edities van het technisch overleg is er een onderhoudswiki ontwikkeld met allerhande nuttige onderhoudsinformatie zoals welke verf te gebruiken en waar onderdelen te vinden voor de Gustavbergtoilet.

Donderdag 17-1 van 20-22u in het buurtbeheerdershuisje op het GWL-terrein.
Richard Zwiers | 06 – 1709.2901 | richard.zwiers@xs4all.nl