Menu

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag 22 november was het een lekker volle leb0-tafel met veel voorstellen en plannen. Binnenkort verschijnen de concept notulen op de site. Hieronder alvast wat onderwerpen de besproken werden.
Brommer-overlast: Hierover ligt een discussie-stuk op tafel van een van de bewoners. Wijkagent Tim van de Velde reageert alvast op een aantal vragen. Het belangrijkste is de mogelijkheid om van een kenteken een foto te maken en dit door te sturen naar Tim. (dit werkte al eerder deze maand). Er wordt ter vergadering besloten een brommer/motorgroep op te richten om alle voorstellen en mogelijkheden te onderzoeken en met voorstellen te komen in het volgende Lebo. Twee bewoners en Tim nemen zitting en er wordt nog een brommer-rijder bijgevraagd.
En let wel: door fietsers wordt ook hard gereden op het terrein!
Fietsnietjesplan: Op verschillende plekken op het terrein is er een tekort aan fietsnietjes, waardoor er meer kans is op diefstal omdat de fietsen niet vastgezet kunnen worden. Studenten van de politie-academie deden een enquete in blok2.
Er zijn voor- en tegenstanders van extra nietjes. Besluit: Jaap Broekema, van de gemeente, wordt gevraagd een ontwerp te schetsen waar deze nietjes zouden kunnen komen. Mensen kunnen vervolgens via de nieuwsbrief op dit plan reageren. Er komt dan ook een Google-enquête en de bedoeling is om in het volgende Lebo de knoop door te hakken.
Voorstel nieuw groenplan: Louis van Tilborgh en Maddy Wattel hebben zich ingespannen om voor mislukte perkjes en verrommelde stroken op het terrein een nieuw plan van aanpak te maken. Download hier het complete plan.

Zonnepanelen: Volgende week donderdag 29 november 20.00 uur op de ALV, is er meer info en een presentatie van De Dakdokters. Iedereen is welkom als toehoorder.

Volgend Lebo: 31 januari 19.30 uur