Menu

berichten van Hassan

De stoep Van Hogendorpstraat aan de kant van het Gwl-terrein is (bijna) hersteld (o.a. boomwortels die de straatstenen omhoog duwden).

In de gracht zijn de beluchting en de fontein uitgezet (er waren hinderlijke bijgeluiden).