Menu

stadsdeel en gemeente willen de mening van bewoners

Stadsdeel West wil weten wat er in de buurt speelt, wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden, wat er goed gaat en wat er juist beter kan. Daarom wordt een buurtenquête gehouden die u online kunt invullen.
De resultaten van de enquêtes worden gebruikt om de gebiedsagenda 2019 t/m 2022 en de gebiedsplannen voor 2019 te maken.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Doe mee en vertel wat er in uw buurt speelt!

De gemeenteraad wil weten wat de Amsterdammers vinden van hun parken:
Parken, recreatiegebieden en groen in onze directe woonomgeving zijn heel belangrijk voor ons welbevinden in de stad. Daarom onderzoekt de gemeente Amsterdam het gebruik van het groen in en rond de stad: Het Grote Groenonderzoek.
Met het onderzoek kan de gemeente haar beleid rondom het groen verbeteren en beter afstemmen op de wensen van haar inwoners. Zo worden de analyse en rapportage o.a. gebruikt voor het opstellen van de zogenaamde Groenvisie.
Ga hier naar het onderzoek en doe mee.