Menu

Programmaraad Westerpark komt op stoom

Dinsdag 30 oktober kwam de programmaraad – die het stadsdeel gaat adviseren over de toelating van evenementen in het park – weer bij elkaar. Naast de 14 omwonenden uit de verschillende buurten is daar ook de stadsdeelportefeuillehouder aanwezig en namens de WestergasfabriekBV (de gebouwen) zit eigenaar Duncan Stutterheim aan. Met ook nog als toehoorders leden van de stadsdeelcommissie (de voormalige deelraad) zitten alle partijen aan tafel en praten direct met elkaar. Dat leidt tot concrete voorstellen en suggesties, die gelijk met alle partijen besproken kunnen worden. Voor het eerst is er discussie waarbij Stadsdeel en de BV op hoog niveau aanwezig zijn. Zowel bij het stadsdeel als bij de WestergasfabriekBV zit beweging. De startnotitie van de portefeuillehouder over evenementen in het park wordt de komende maanden behandeld in de stadsdeelcommissie. En in tegenstelling met voorgaande jaren praat ook de BV met omwonenden en neemt verantwoordelijkheid voor eventuele overlast door evenementen binnen de gebouwen.
De programmaraad moet in december een advies uitbrengen aan de portefeuillehouder, in januari worden de festivals in de stadsdeelcommissie besproken.

Na het ADE/Awakenings ging er een enquête door GWL-blok2C (het grote blok aan de Haarlemmerweg) om te kijken hoe bewoners het evenement in het park hadden ervaren. De resultaten daarvan zijn besproken in de programmaraad.
Er hebben 46 bewoners de vragenlijst ingevuld.
Veel last 9%
Viel tegen 24%
Neutraal 15%
Viel mee 42%
Geen last 9%

De klachten top-3 is toeterende taxi’s, bonkende bassen en rotzooi.
In 2007 werd ook al een enquête over Awakenings (toen 2 nachten) gehouden. Toen was het percentage bewoners dat last had ondervonden 25%. De toeterende taxi’s speelden toen ook al.

Goed vertegenwoordigd in die programmaraad is de Vereniging Vrienden van het Westerpark. Van de veertien leden zijn er zeven lid van de vereniging. Een grote achterban is belangrijk om de Vrienden in die programmaraad ook echt mandaat te geven.
Lid worden van Vrienden van het Westerpark kan hier.