Menu

groene daken en zonnepanelen op alle woonblokken

Beste mede-bewoners: Tijd voor nieuwe energie!
De plannen om ons terrein verder te verduurzamen krijgen vorm!
We hebben met veel deskundigen, partners, ambtenaren en betrokkenen gesproken over:
groene daken en zonnepanelen op alle woonblokken
voor een zeer lage prijs en optimaal resultaat.
We coördineren vanuit het koepelbestuur een gezamenlijk initiatief maar elke VvE en woningcorporatie beslist natuurlijk zelf of ze wil meedoen.
Wij raden het aan, zeer! Ecologisch een stap vooruit, voor duurzaamheid, én financieel voor VvE’s, corporaties en individuele bewoners.
Misschien te mooi om waar te zijn, maar het lijkt erop dat we het kunnen waarmaken.
Ook als je al een groen dak hebt, of zonnepanelen, of beide, of je nu huurder bent of koper: kom! Om onze wijk nog veel duurzamer te maken.
Maandag 9 juli om 20.00 uur in het buurtbeheerdershuisje is er een belangrijk informatieavond voor alle VvE-besturen, woningcorporaties en belangstellenden.

De avond wordt geleid door Marjo Kroese, voorzitter van de koepelvereniging.
Met een presentatie van Jan ‘t Hart, lid koepelbestuur en projectleider.
In aanwezigheid van Eric de Lange, deskundige Zon op Nederland.
En veel ruimte voor vragen, opmerkingen en adviezen.
Tot maandag!