Menu

schoffelen!

Het schoffelseizoen is weer begonnen – schoffel mee!
Onderhoud van de pleinen en perken vraagt om vele handen. Doe je mee? Iedereen is welkom. Het is gezellig en de buurt knapt op. Ook leuk om andere buurtbewoners te ontmoeten. Voor koffie/thee en koekjes wordt gezorgd. Ook materiaal om onkruid te wieden is voorhanden.
Leuk als je komt en neem de buren ook mee.

Zaterdagochtend 16 juni
woensdagochtend 20 juni
Zaterdagochtend 30 juni

Start om 10.00uur duur tot 12.00uur
vanuit het buurtbeheerdershuisje of insteken bij de schoffelaars.