Menu

groot-westerpark, info-bijeenkomst

Het afgelopen jaar heeft de gemeente met bewoners en andere belanghebbenden en geïnteresseerden gesproken over de toekomst van het Westerpark.
Aanleiding hiervoor is dat de druk op het park op korte en lange termijn toeneemt. Eén van de redenen hiervoor is de bouw van woningen in de nabije omgeving van het park.
In Sloterdijk Centrum is daarmee al begonnen.

De gemeente: Tijdens de bijeenkomst van 23 november 2017 hebben wij u de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling van het park en het vervolgproces gepresenteerd.
Deze presentatie en eerder gegeven presentaties en documenten kunt u hier nog steeds inzien

Uw adviezen en aanbevelingen. Inmiddels zijn we zover dat we de uitgangspunten willen delen met een bredere groep omwonenden van het Westerpark. We presenteren hen de uitgangspunten en horen graag welke adviezen en aanbevelingen zij nog hebben hierop.
Ook deze input verwerken we, daar waar mogelijk, in het rapport: Integraal uitvoeringskader Westerpark 2018-2025. Na het verwerken van deze laatste input verwachten we, na de zomer van 2018, het officiële inspraaktraject in te gaan.
Zodra dit zover is informeren wij u hier tijdig over.

Uitnodiging 28 mei, 19.00 uur Museum ‘t Schip. De presentatie die wij 29 mei geven is (bij u) al bekend, toch willen we u op de hoogte brengen van deze bijeenkomsten en mocht u interesse hebben en in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn dan bent u van harte welkom
In deze bijlage treft u de uitnodiging voor deze bijeenkomsten (22 mei was er een identieke bijeenkomst).

De Gwl-nieuwsbrief schreef al meerdere malen over dit onderwerp.
Met zoektermen is op de Gwl-website ook van alles terug te vinden; in de rechter bovenhoek is het venster ‘zoeken’, daar kun je jouw zoekterm typen en toets ‘enter’ voor de resultaten. Zie ook de aanwijzing hieronder met het gele kader en de pijl.