Menu

Zonnepanelen en groene daken voor iedereen!

De koepelvereniging is bezig met een prachtig initiatief: zonnepanelen voor iedereen! Bijvoorbeeld op alle daken, en het kan ook elders. En als alle daken groen zouden kunnen worden… zou dat goed zijn voor isolatie, het rendement van de zonnepanelen, de staat van het dak (gaat langer mee als ie groen is), de natuur (denk aan de bijen), en meer.

Er is veel positief nieuws over zonnepanelen. De prijs gaat in rap tempo omlaag, de subsidies blijven overeind en de kwaliteit schiet omhoog. Maar hoe zit het precies? Bij wie moet je zijn? Moeten we het als VVE doen – of als hele woningbouwcorporatie? – of individueel? Het dak is per slot van rekening voor iedereen. En als je al (oude) zonnepanelen hebt, wat dan? Hoeveel kost het? Wat levert het op?

Belangrijk – Op die vragen wil de koepel voor elke VVE de komende maanden een antwoord geven. Contactpersoon: Jan ’t Hart (janthart@live.nl). Hij zal de VVE’s benaderen, en je kunt hem ook actief benaderen voor informatie. Doel is om een handzaam voorstel te maken voor alle VVE’s en woningbouwverenigingen om de daken groen te maken en van zonnepanelen te voorzien. Elke VVE beslist zelf wat met het dak te doen.

Er liggen momenteel op vier blokken in totaal 249 zonnepanelen. Er kunnen er nog zeker 1000 bij. Ook op de Gashouder komen zo’n 1000 zonnepanelen waarop je je als individu kan inschrijven. Alleen blokken 1 en 2 zijn groen, de rest is nog grijs. De koepel gaat proberen om te kijken of we collectief afspraken kunnen maken voor het vergroenen van de daken.

Gouden regel: hoe meer VVE’s en woningbouwcorporaties met elkaar samenwerken, hoe goedkoper het is en hoe sneller het kan. Intussen wordt er niet stilgezeten. Blok 15 heeft al het initiatief genomen om samen te werken met een coöperatie die samenwerkt met de gemeente Amsterdam. Die wil graag al haar medewerking en expertise – en subsidies – inzetten om de daken van zonnepanelen te voorzien.

De koepel gaat met de VVE’s en alle woningbouwverenigingen in gesprek – de eerste gesprekken zijn positief! – om te bepalen wat de handigste, goedkoopste en snelste weg is om onze wijk verder te vergroenen. Als er veel VVE’s willen meedoen – en we ten minste 500 zonnepanelen gaan plaatsen – steunt de gemeente ons met extra geld, bijvoorbeeld met ondersteuning van de koepel en de VVE’s om dit plan zo snel mogelijk te realiseren.

Dus: meld je aan als VVE. Als belangstellende, als gegadigde en je kunt ook actief meedoen met dit initiatief.

Zo snel mogelijk zullen we een informatiebijeenkomst beleggen voor iedere geïnteresseerde. Intussen kun je met vragen terecht bij ondergetekende en houdt de Gwl-website in de gaten, binnenkort meer info!

Jan ’t Hart