Menu

ben jij vertegenwoordigd?

Donderdag 16 november was de algemene ledenvergadering (ALV) van het koepelbestuur.
Als bewoners worden wij hier vertegenwoordigd door onze VVE-bestuurder, woningcorporatie of bewoners-commissie. Zij kunnen in de vergadering reageren op de plannen van het koepelbestuur, de resultaten van  het afgelopen jaar en nemen besluiten dmv stemming… althans, als ze er zijn. (oops)

De ALV-vergadering is 2x per jaar. De volgende vergadering !nieuwe kans! is 19 april 2018 om 20.00u.
Als bewoner ben je als toehoorder ook welkom.