Menu

project Haven-Stad / Groot-Westerpark

Tijdens de voorlichtingsavond van donderdag 23 november was er nog geen uitgewerkt voorstel, meer een stand van zaken na een jaar praten.

Mede op basis van de input opgehaald tijdens deze bijeenkomst worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en de concrete plannen voor de komende 5 jaar verder uitgewerkt tot een Integraal Uitvoeringskader Westerpark. Dit plan zal begin 2018 een periode van inspraak ingaan.

Download hier het artikel in de volkskrant van 23-11-2017 Reportage Megawijk in Amsterdam

Bekijk hier ontwikkelingen van Haven-Stad / Groot Westerpark op de site van de gemeente Amsterdam.