Menu

Leefbaarheidsoverleg, ons terrein duurzamer/ duurzaamst.

Naast uiteraard andere belangrijke onderwerpen, zoals het aantreden van een nieuwe gebiedsmakelaar, Saida el Mhassani, de komst van een nieuw speeltoestel, scheurende brommers over het terrein  -bel vooral onze buurtregisseur Tim van der Velde 0900-8844-,  werden er ideeën gelanceerd om ons terrein nog duurzamer te maken:

  • Van het kookgas af
  • Gebruik regenwater voor de nutstuinen vanuit het grijswatersysteem. Er zijn nog blokken, die dat hebben en de vraag is om dit te melden. Dit kan bij de redactie
    van de nieuwsbrief
  • Composteren
  • Vergroening van de parkeertongen(de loze stoepen tussen de parkeerplekken)
  • Groene daken
  • Zonnenpanelen

Elk van deze onderwerpen heeft een trekker of een werkgroep. Heb je interesse, ideeën etc. en wil je je aansluiten bij trekker of werkgroep dan kan je via e-mail contact opnemen met Edith Andriesse, edith@edithandriesse.nl, voor  de namen en  emailadressen van deze bewoners.

Lees vooral het concept verslag LEBO 9 november 2017 voor meer informatie hierover.