Menu

bericht van Hassan: graffiti-melding

Afgelopen week heeft buurtbeheerder Hassan Ziani melding gedaan van graffiti bij het sportveld. Vanwege de rascistische en haatzaaiende aard hiervan is deze graffiti dezelfde dag nog door de gemeente weggehaald.

Iedereen kan meldingen doen
via app: BuitenBeter
of via MOR-melding
of bel: 14020