Menu

hoe lang woont u op het GWL?

Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief nog heel wat reacties bijgekomen. Dank daarvoor. De einduitslag van deze enquête: van de 98 invullers van de woontijd-poll komt maar liefst 71% van bewoners van het eerste uur. Minder dan 10% van de invullers woont er minder dan 5 jaar.

Het lijkt er op (of is dat een te stellige conclusie?) dat nieuwkomers wel willen wonen op het GWL, maar niet veel afweten van de historie, organisatie overlegorganen, nieuwsbrief en andere typische GWL zaken. Een schone taak voor al die ‘oudjes’ op het GWL: trek die nieuwe bewoners in jouw blok erbij. Wijs ze op al het moois van onze unieke woonplek. Een mooi streven voor 2017.