Menu

Nyenrode onderzoekt ecowijken

Anke van Hal en Birgit Dulski voeren namens Nyenrode Business Universiteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uit naar ‘oudere’ Ecowijken.  Daar is het GWL-terrein één van.
Anke van Hal (inmiddels professor duurzaam bouwen op zowel de TU Delft als op Nyenrode) is niet onbekend met het GWL. Namens technisch adviesbureau BOOM was ze bij de oprichting van de wijk de belangrijkste adviseur wat betreft technische haalbaarheid van duurzame maatregelen.
Anke is ook te zien in de film die gemaakt werd ter ere van 10 jaar GWL-terrein. Leuk om terug te zien nu we de 20 jaar naderen.
De bevindingen van het onderzoek  zullen worden vertaald naar handzame voorstellen voor professionals en worden onder meer verwerkt in het onderwijsmateriaal van Nyenrode Business Universiteit en de TU Delft.