Menu

masterplan is overhandigd aan Godfried Lambriex

Donderdag 30 januari was een historische dag: het Masterplan Vergroening werd officieel overhandigd aan wethouder Godfried Lambriex, die buurtportefeuillehouder voor het GWL terrein is. Doel van de overhandiging was de intentie uit te spreken dat het GWL terrein en het Stadsdeel blijven samenwerken bij de verwezenlijking van de plannen. Namens het Stadsdelen waren diverse betrokken ambtenaren aanwezig, namens het GWL terrein waren diverse koepelbestuurders, leden van de Groene vingers, nutstuinenvereniging, fruitbomenwerkgroep en andere belangstellenden aanwezig.

Vóór de overhandiging gaf Diego Pos, een van de trekkers, een korte presentatie van het Masterplan. Diego vertelde dat de koepel al sinds 2008 samen met het stadsdeel optrekt om de wijk groener te maken. Na jaren van plannen maken, overleg met bewoners en betrokkenen, waaronder het Stadsdeel, en beslissingen nemen, gaan we nu over op uitvoering.

Na de overhandiging sprak Godfried zijn waardering uit naar de bewoners van het GWL terrein, omdat zij met elkaar en met het Stadsdeel plannen hebben gemaakt voor de openbare ruimte. Hij is erg blij met de kracht van de samenwerking tussen Koepel en Stadsdeel en vindt dit Masterplan een goed voorbeeld van bewonersparticipatie en gebiedsgericht werken. Hij gaf aan dat dit Masterplan een belangrijke stap is en dat het mooi is voor het stadsdeel om de verantwoordelijkheid te kunnen delen, maar ook spannend en nieuw. Belangrijk is dat de openbare ruimte op deze manier van ons allen wordt en dat is een grote meerwaarde. Godfried waardeert het dat wij als GWL, zowel via de VVE’s als via de corporaties, willen meebetalen en meewerken aan de uitvoering van het Masterplan. Dat vindt hij een zeer positief signaal.

Wat is er afgesproken? Godfried benadrukt dat de stadsdelen niet opgeheven worden na de verkiezingen op 19 maart. De speerpunten van de bestuurscommissie liggen juist bij openbare ruimte, groen en buurtgericht werken. Deze projecten zijn erg belangrijk. Godfried is heel positief over het Masterplan en het proces. Hij neemt hierover contact op met Dirk de Jager, omdat die portefeuillehouder openbare ruimte is. Godfried stuurt het Koepelbestuur een brief waarin hij de mening geeft van Dirk en van hemzelf en waarin zij aangeven wat het stadsdeel en straks de bestuurscommissie moet en kan regelen om het masterplan verder te brengen. Deze brief komt vóór 19 maart.