Menu

leefbaarheidsoverleg 23 januari

Enkele punten uit overleg:
– blok 11 en 13 hebben een voorstel gedaan voor het parkeren van fietsen en voor het groen.
– Janneke Vorst gaat in het buurtbeheerderhuisje nestkasjes maken op vier woensdagen in het voorjaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via mail@janneke.net.
– er is behoefte aan meer fietsnietjes op het terrein en beter gebruik van de huidige nietjes. Petrina van het Stadsdeel geeft aan dat je via een melding openbare ruimte kunt aangeven dat er fietsnietjes zijn gewenst of fietswrakken staan. Wel wordt zoveel mogelijk geprobeerd op het GWL terrein dezelfde nietjes (en banken e.d.) te laten plaatsen, om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen.
– volgens Tim, de buurtregisseur, zijn er al drie inbraken gemeld in 2014. Alle drie bij benedenwoningen via de tuin. Als er een inbraak is geweest volgen er dikwijls meerdere, dus aan iedereen wordt gevraagd op te letten.
– er is weer buurtbudget beschikbaar voor buurtactiviteiten in 2014. Heb je een idee voor de buurt, meldt dit dan via info@gwl-terrein.nl.
De volledige notulen lees je hier. De data voor 2014 zijn: 20-3 (met buurtschouw, om 17:00 uur), 12-6, 18-9 en 11-12 (alle drie om 19:30 uur).