Menu

zonne-energie dak Praxis doorleveren aan bewoners GWL-terrein

Donderdag 16 mei is er een informatie avond geweest over de opwekking van zonne-energie voor en door bewoners van het GWL-terrein.
Geconstateerd is dat we op de goede weg zijn en is er afgesproken het project verder uit te werken op onderdelen, o.a. bijvoorbeeld de inschrijfprocedure voor de panelen voor geïnteresseerden. Tegelijkertijd starten we de aanvraag bij het Amsterdams Investeringsfonds voor een gunstige (voor)financiering. Hun website is sinds vrijdag in de lucht: www.amsterdam.nl/aif en vanaf 1 juni start de tender-light.
Wilt u meer weten over dit project, stuur dan een mail naar info@thebigy-apple.nl