Menu

wat moet de koepelvereniging met een bankrekening op Cyprus???

Niets. En een dergelijke bankrekening was er dan ook niet. Zoals hieronder beschreven constateerde de kascommissie geen dubieuze zaken in de financiële verantwoording 2012 van het koepelbestuur.
Die financiële verantwoording is ieder jaar een belangrijk element van de voorjaars-ALV van de koepelvereniging. Daarbij hoort ook de terugblik, wat heeft het bestuur het afgelopen jaar gedaan namens de leden. Ben jij een van de vele GWL-ers die zich afvragen wat dat schimmige bestuur nou precies doet? Neem dan even de moeite om het jaarverslag te bekijken.
Behalve terugkijken wordt er ook in vooruitgekeken: wat speelt er zoal op het GWL-terrein, wat worden de speerpunten voor het lopende jaar?
Een korte greep: het op gang krijgen van de uitvoering van onderdelen van het Masterplan vergroening, voortgang in het proces tegen Nuon wegens het onttakelen van de milieuvriendelijke WKK-centrale, opschaling van initiatieven en onderzoeken om het GWL energiezuiniger te maken en het meer geschikt maken van het buurtbeheerdershuisje voor vergaderingen en bijeenkomsten van en voor GWL-bewoners.